برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 کارگاه آموزشی «زرتشت در آیینه فصوص الحکم»
1401-08-03 09:00-11:00
در محل مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می‌شود. 30
0 ریال
0 بابک عالیخانی