کارگاه آموزشی «صهبای عرفان اسلامی در جام چینی (تعالیم ابن عربی به زبان حکمی شرق دور)» با تدریس دکتر اسماعیل رادپور
1401-10-19

کارگاه آموزشی «صهبای عرفان اسلامی در جام چینی (تعالیم ابن عربی به زبان حکمی شرق دور)» با تدریس دکتر اسماعیل رادپور، استادیار گروه ادیان و عرفان مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، از تاریخ 20 دی‌ماه 1401 هر سه‌شنبه ساعت 14:00 الی 16:00 در محل مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می‌شود.

این کارگاه که وابسته به همایش بین‌المللی «محیی‌الدین ابن عربی: میراث او و اهمیت آن در جهان معاصر» است، به صورت مجازی نیز برگزار خواهد شد که از طریق این لینک در دسترس خواهد بود.

حضور در این جلسات برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

در سه جلسۀ این دوره، به تقریر حکمای مسلمان چین از حکمت عرفانی اسلام مجملاً پرداخته خواهد شد. زبان چینی که یگانه زبان آیینی سنن کنفوسیوسی و دائویی و یکی از زبان‌های آیینی مهم در سنّت بودایی است، آکنده از سوابق اثرگذار دینی است. صوفیان چین همچون وانگ دای‌یِو و لیو جی معارف ژرف حکمت عرفانی اسلام را نه تنها به زبان چینی بیان کردند، بلکه همچنین در تبیین آن معانی از اصطلاحات حکمی در سه سنّت دینی چین یعنی کنفوسیوسی، دائویی و بودایی بهره جستند. یکی از موضوعات مهمی که در این دوره به آن خواهیم پرداخت، چرایی و نحوۀ سازوار کردن تعالیم صوفیانه با اصطلاحات حکمی ادیان چین توسط فرزانگان نامبرده است. بخش دیگر مباحث این دوره اختصاص خواهد داشت به بررسی مختصری از بعضی متون ایشان از جمله «تبیینات حقّانی از دین حنیف» (جِنگ‌جیائو جِن‌چِوئِن) و «روح و عقل در اسلام» (تیِن‌فانگ شینگ‌لی) و نیز معرفی اثری از ما دِه‌شین به زبان عربی.

 این کارگاه برگزار شده و به پایان رسیده است. جهت مشاهدۀ خلاصۀ جلسات آن اینجا کلیک کنید.